Stowarzyszenie

Stowarzyszenie SPON powstało w 1991 roku. Jest niezależną organizacją typu non-profit powołaną do działania na rzecz osób niepełnosprawnych – dorosłych i dzieci. Stowarzyszenie zrzesza ok. 900 członków, w tym również rodziców niepełnosprawnych dzieci. Stowarzyszenie organizuje kompleksowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych ułatwiając im codzienne funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu społecznym i lokalnym. Działalność prowadzona jest w oparciu o pomoc instytucji i osób zaangażowanych na rzecz niepełnosprawnych.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się na parterze budynku w centrum Sopotu przy ul. Książąt Pomorskich 16-18. Zalety naszej siedziby to dogodna lokalizacja, łatwy dojazd i brak barier architektonicznych (schodów). Do dyspozycji członków pozostaje świetlica o powierzchni ok. 40 m2 wyposażona w aneks kuchenny oraz sanitariaty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Można tutaj obejrzeć telewizję, napić się kawy lub herbaty, porozmawiać z przyjaciółmi lub poczytać gazetę. Rehabilitacja lecznicza odbywa się w dobrze wyposażonych gabinetach.

Celem działania Stowarzyszenia jest pełna integracja osób niepełnosprawnych, a także wzajemna pomoc w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, poprawa warunków materialnych i socjalnych oraz wyrównanie szans i ograniczenie marginalizacji. Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

  • prowadzenie domu dziennego pobytu osób z niepełnosprawnościami o charakterze rehabilitacyjno-socjalnym dla osób niepełnosprawnych,
  • świadczenie usług rehabilitacji medycznej i społecznej,
  • prowadzenie Zakładu Rehabilitacji SPON,
  • prowadzenie terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,
  • wsparcie psychologiczne,
  • organizowanie wycieczek, imprez integracyjnych i zbiórek publicznych.