Bez zadyszki

CORAZ SPRAWNIEJSI

W Stowarzyszeniu SPON w Sopocie realizujemy kolejny rewelacyjny cykl programowy – CORAZ SPRAWNIEJSI.

Celem programu jest poprawa sprawności fizycznej dorosłych osób niepełnosprawnych. Dzięki lepszej kondycji fizycznej niepełnosprawny człowiek chętniej i skuteczniej podejmie trudy rehabilitacji i szybciej osiągnie pożądane rezultaty tej rehabilitacji.

Celem jest również taka organizacja zajęć usprawniających, aby wyeliminować poczucie wstydu i zażenowania własnym wyglądem czy bardzo złą kondycją, co zmotywuje ludzi niepełnosprawnych do wzięcia w nich udziału. Obserwacja realizowanych już w SPON zajęć pozwala stwierdzić, że oba cele są doskonale realizowane, a uczestnicy są wyjątkowo zadowoleni.

Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej, w sopockim Aqua Parku oraz w plenerze – Nordic walking – czyli marsze z kijkami.