IPLD

„Metodyka Nauczania Dorosłych Niepełnosprawnych Sensorycznie (IPLD)”

Realizowana w ramach programu Socrates Grundtvig 1 2003-2005

IPLD to pierwszy międzynarodowy projekt, w którym uczestniczyło Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnych z Sopotu oraz kilka innych organizacji europejskich. IPLD realizowany równocześnie w 9 krajach Europy był zgodny z założeniami programu Socrates Grundtvig 1 i jego celem było m.in.:

  • zbadanie potrzeb edukacyjnych dorosłych osób niepełnosprawnych sensorycznie w 9 krajach Europy,
  • analiza porównawcza sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach partnerskich,
  • wymiana „dobrych praktyk” pomiędzy partnerami,

Projekt IPLD koordynowany przez sopockie Centrum Kształcenia Ustawicznego skierowany był do osób dorosłych niepełnosprawnych sensorycznie, (niedowidzących i niedosłyszących), trenerów i nauczycieli zajmujących się edukacją tych osób, oraz decydentów polityki oświatowej.