Trójkąt

"TRÓJKĄT - Wszechstronne Wsparcie Osób Niepełnosprawnych"

Wsparcie osób niepełnosprawnych (The Triangle of Social Services for People with Disabilities)

Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowany w latach 2010-2012

Numer projektu: 2010-1-TR1-GRU06-16579 3

Tym razem partnerami SPON-u są Wyższą Szkołą Opieki Społecznej i Zdrowotnej w Aarhus (Dania) oraz Regionalne Centrum Edukacji Narodowej w Karaman w Turcji, które jednocześnie pełni rolę koordynatora projektu.

Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez trenerów, pedagogów oraz opiekunów dla osób niepełnosprawnych. Planujemy skorzystać z bogatego doświadczenia naszych partnerów – funkcjonują w tzw., „sektorze społecznym” od wielu lat, w odmiennych od polskich warunkach i nauczyli się jak rozwiązywać problemy.