Projekt IMPACTS

CO ROBIMY – IMPACTS

Projekt „Improving Para-Athlete Coaching and Training Careers in Sport (IMPACTS)” - promocja i wsparcie dobrego zarządzania w sporcie oraz wsparcie dalszych karier sportowców

Projekt IMPACTS  Koncentruje się na ludziach niepełnosprawnych, a w szczególności na niepełnosprawnych sportowcach oraz na możliwości wykonywania przez nich zawodu trenera, po zakończeniu kariery zawodniczej. 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Erasmus+”, realizowany w latach 2016-2017.

Koordynacja projektu – EURICON

Organizacja pozarządowa z Holandii, która wspiera realizację projektów na rzecz grup marginalizowanych.

Partnerami SPON-u w tym projekcie są:

-  STICHTING PROMOTIE GEHANDICAPTENSPORT NEDERLAND (SPGN) – organizacja z Holandii, która promuje i organizuje sport osób niepełnosprawnych, między innymi europejskie i światowe mistrzostwa osób niepełnosprawnych. Prowadzi również działania edukacyjne.

- MERSEYSIDE EXPANDING HORIZONS (MEH), Wielka Brytania – organizacja zajmująca się organizowaniem działań na rzecz ludzi wykluczonych, w tym działań edukacyjnych.

- CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO “DANILO DOLCI”, Włochy – organizacja działająca na rzecz osób wykluczonych społecznie, głównie w zakresie edukacji. Współpracuje ze szkołami i uniwersytetami tworząc i wdrażając nowatorskie metody nauczania.

- HACETTEPE UNIVERSITY FACULTY OF SPORT SCIENCES ( Wydział Sportu Uniwersytetu w Ankarze), Turcja – zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem nowych metod nauczania w ramach kultury fizycznej.