Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

  • Posted on: 4 February 2021
  • By: spon

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON w Sopocie jest odbiorcą wsparcia w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowanej przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za inicjatywę – pozwoli to nam lepiej zadbać o bezpieczeństwo naszych pracowników i beneficjentów zadania „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych”.