Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

  • Posted on: 4 February 2021
  • By: spon

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON w Sopocie jest odbiorcą wsparcia w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.