INFORMACJE BIEŻĄCE

  • Posted on: 26 August 2021
  • By: spon

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  SPON 

zaprasza na WALNE ZGROMADZENIE  SPON , które odbędzie się w dniu 11.09.2021 r. o godzinie 12,00

w nowej siedzibie  SPON przy ulicy  Książąt Pomorskich 16-18 w Sopocie.

W przypadku braku kworum , drugi termin wyznaczono na godzinę 12,30.

 

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

  • Posted on: 4 February 2021
  • By: spon

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON w Sopocie jest odbiorcą wsparcia w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.