Terapia zajęciowa

Od ponad 20 lat w Stowarzyszeniu SPON prowadzona jest terapia zajęciowa dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się dwa razy tygodniu.

Oprócz ewidentnych korzyści osobistych (rozwój umiejętności i talentów, satysfakcja, poczucie własnej wartości), celem terapii jest również zapobieganie izolacji poprzez nabywanie nowych kompetencji oraz zwiększenie motywacji do dalszych wyzwań i działań. Rozwój własnego potencjału i nowych umiejętności oraz możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć prowadzi również do stopniowej przemiany postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych i ich potrzeb.

Udział w terapii zajęciowej ułatwia nabycie lub przywrócenie kompetencji społecznych i samodzielnego funkcjonowania, ograniczenie poczucia bezradności i społecznej apatii, aby zmniejszyć typowe w tym środowisku wycofanie się i zamknięcie w domu.