Filia SPON w Redzie

Filia Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON w Redzie jest organizacją działającą od lutego 2002 r. Zaczynaliśmy od Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie z filią w Redzie. Po trzech latach zrzeszyliśmy się w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON w Sopocie, by w 2002 roku powstała Filia SPON w Redzie.

CELE STOWARZYSZENIA:

Celem jest integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Redy i okolic z ich zdrowymi rówieśnikami. Do naszej organizacji należą dzieci z porażeniem mózgowym, zanikiem mięśni, wodogłowiem, łamliwością kości, rozszczepem kręgosłupa, z upośledzeniem intelektualnym, stwardnieniem guzowatym, autyzmem, cukrzycą, po przeszczepie szpiku jak i zdrowe dzieci. W ramach pomocy organizowane są cotygodniowe zajęcia terapeutyczne mające na celu udoskonalenie sprawności manualnej i intelektualnej.

W czasie zajęć organizowane są gry i zabawy ruchowe sprawiające dużo radości wszystkim uczestnikom. Prowadzimy zajęcia taneczne w zespole integracyjnym "IDZIEMY RAZEM". Taniec jest u nas jedną z wielu form rehabilitacji, która sprawia dzieciom radość i satysfakcję. Spotykamy regularnie na zajęciach w Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie przy ul. Zawadzkiego 12.

Więcej informacji na stronie: SPON Reda

Strona wykonana przez Necromos.