1%

1%

Prosimy - Wesprzyj działania naszego Stowarzyszenia.

Sam decyduj, na jakie cele mają być przeznaczone Twoje podatki.

Przekazując jeden procent swojego podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia, umożliwisz osobom niepełnosprawnym lepsze funkcjonowanie w naszym społeczeństwie.

Przekazane pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie niezbędnej rehabilitacji medycznej i społecznej, dodatkowe wyposażenie gabinetów zabiegowych oraz organizację imprez integracyjnych przystosowanych do potrzeb i ograniczeń naszych podopiecznych.

Do tej pory korzystaliśmy z hojności sponsorów oraz z dofinansowania instytucji państwowych i samorządowych. Teraz liczymy także na szczodrość podatników.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON w Sopocie jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000049858.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia SPON?

KROK 1 – należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku

KROK 2 – należy wypełnić odpowiedni formularz PIT: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, wpisać w odpowiednią rubrykę równowartość 1% należnego podatku dochodowego oraz  numer KRS organizacji.

KROK 3 – wypełnione zeznanie PIT należy złożyć w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą nie później niż do końca kwietnia.

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

Emeryci i renciści a 1%

KROK 1 – należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku

KROK 2 – należy pobrać i wypełnić formularz PIT-OP (między innymi wpisać numer KRS wybranej organizacji) oraz podpisać.

KROK 3 – należy wysłać wypełniony formularz PIT-OP papierowo lub elektronicznie do swojego urzędu skarbowego do 2 maja 2017 r.